08/09/2022 02:33:53
ชื่อ สัญลักษณ์ คำขวัญประจำโรงเรียน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
Wat Piam Nigrodharam School


ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง รวมพลังสามัคคี
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
หน้าแรก (ข่าว กิจกรรม)
พระราชทานนามโรงเรียน
ประวัติผู้ก่อตั้ง(พระครูธรรมทีปาจารย์)
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เพลงประจำโรงเรียน
เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารราม(สพฐ)

สารสนเทศ (SESA)
เฟสบุค วัดเปี่ยมพอเพียง
เฟสบุค โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม(ศิษย์เก่า)
เฟสบุค Watpiamnicrotharam School
ติดต่อโรงเรียน
สมัครเข้าเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Video ของโรงเรียน บทความ และ อื่นๆ
Video กิจกรรมภายในโรงเรียน และ บทความ
Video เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
Video จาก 2519 ถึง 2555, 36ปี เปี่ยมสัมพันธ์
Learning How to Learn ครูตี๋
ภควัทคีตา บทเพลงสอนใจ
Navigation
· Downloads
· FAQ
· Discussion Forum
· Web Links
· News Categories
· Contact Me
· Photo Gallery
· Search
· ติดต่อกับโรงเรียน
· ทดลอง
Users Online
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 19
· Newest Member: public
ผู้สนับสนุนโรงเรียนธนาคารกรุงไทยผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม

โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา และ การพัฒนาบุคลากรจากธนาคารกรุงไทย ในโครงการ"กรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน" ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกรุงไทยกำหนดไว้ ตามโครงการ "กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต"โดยจะมอบทุนการศึกษาให้ปีละ 50,000 บาท ติดต่อกันจนจบการศึกษาระดับปริญาตรี ซึ่งโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามมีนักเรียนทึ่ได้รับทุนการศึกษาแล้วจำนวน 3 คน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557 และในปี 2558 อยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ
*หมายเหตุ* *ข้อมูลที่แสดงในวีดีทัศนี้เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.2551ถึง พ.ศ.2555 เท่านั้น* " ปัจจุบันทางโรงเรียนยังคงได้รับการสนุนการจัดการศึกษาจากทางธนาคารกรุงไทยมาโดยตลอด"
ผู้อำนวยการ

นางอนงค์ พรมงาม
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
OIT Online
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสนับสนุน
กลุ่มบริการ
บทเรียนออนไลน์
โค้ดดิ้ง พื้นฐาน1
โค้ดดิ้ง พื้นฐาน2
bit.ly/ซ่อมเสริมครูตี๋
bit.ly/jinpiam
bit.ly/kru-kae
bit.ly/byplepiam
เรียนออนไลน์กับครูต๊๋ 64
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Shoutbox
You must login to post a message.

No messages have been posted.
Render time: 0.13 seconds 2,516,606 unique visits