05/24/2022 11:59:48
ชื่อ สัญลักษณ์ คำขวัญประจำโรงเรียน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
Wat Piam Nigrodharam School


ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง รวมพลังสามัคคี
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
หน้าแรก (ข่าว กิจกรรม)
พระราชทานนามโรงเรียน
ประวัติผู้ก่อตั้ง(พระครูธรรมทีปาจารย์)
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เพลงประจำโรงเรียน
เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารราม(สพฐ)

สารสนเทศ (SESA)
เฟสบุค วัดเปี่ยมพอเพียง
เฟสบุค โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม(ศิษย์เก่า)
เฟสบุค Watpiamnicrotharam School
ติดต่อโรงเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Video ของโรงเรียน บทความ และ อื่นๆ
Video กิจกรรมภายในโรงเรียน และ บทความ
Video เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
Video จาก 2519 ถึง 2555, 36ปี เปี่ยมสัมพันธ์
Learning How to Learn ครูตี๋
ภควัทคีตา บทเพลงสอนใจ
Navigation
· Downloads
· FAQ
· Discussion Forum
· Web Links
· News Categories
· Contact Me
· Photo Gallery
· Search
· ติดต่อกับโรงเรียน
· ทดลอง
Users Online
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 19
· Newest Member: public
ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ตั้งอยู่เลขที่35หมู่ 1 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2519 รับนักเรียนแบบสหศึกษา เดิมชื่อ "โรงเรียนหัวไทรวิทยา" ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2523 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระราชทานนามโรงเรียนให้ใหม่ว่า "โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม"
โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยท่านพระครูธรรมทีปาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมูลเหล็ก อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดซื้อที่ดิน มอบให้กรมสามัญศึกษา จำนวน 35 ไร่ 70 ตารางวา ต่อมาเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2535 นายย้ง-นางเหมี่ยว คงแสงไชย ได้มอบที่ดินจำนวน 3 งาน 18 ตารางวา
ผู้อำนวยการ

นางอนงค์ พรมงาม
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
OIT Online
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสนับสนุน
กลุ่มบริการ
บทเรียนออนไลน์
โค้ดดิ้ง พื้นฐาน1
โค้ดดิ้ง พื้นฐาน2
bit.ly/ซ่อมเสริมครูตี๋
bit.ly/jinpiam
bit.ly/kru-kae
bit.ly/byplepiam
เรียนออนไลน์กับครูต๊๋ 64
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Shoutbox
You must login to post a message.

No messages have been posted.
Render time: 0.11 seconds 2,153,249 unique visits