05/24/2022 12:12:36
ชื่อ สัญลักษณ์ คำขวัญประจำโรงเรียน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
Wat Piam Nigrodharam School


ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง รวมพลังสามัคคี
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
หน้าแรก (ข่าว กิจกรรม)
พระราชทานนามโรงเรียน
ประวัติผู้ก่อตั้ง(พระครูธรรมทีปาจารย์)
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เพลงประจำโรงเรียน
เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารราม(สพฐ)

สารสนเทศ (SESA)
เฟสบุค วัดเปี่ยมพอเพียง
เฟสบุค โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม(ศิษย์เก่า)
เฟสบุค Watpiamnicrotharam School
ติดต่อโรงเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Video ของโรงเรียน บทความ และ อื่นๆ
Video กิจกรรมภายในโรงเรียน และ บทความ
Video เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
Video จาก 2519 ถึง 2555, 36ปี เปี่ยมสัมพันธ์
Learning How to Learn ครูตี๋
ภควัทคีตา บทเพลงสอนใจ
Navigation
· Downloads
· FAQ
· Discussion Forum
· Web Links
· News Categories
· Contact Me
· Photo Gallery
· Search
· ติดต่อกับโรงเรียน
· ทดลอง
Users Online
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 19
· Newest Member: public
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


เป้าประสงค์ของโรงเรียน

๑.ผู้เรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรสถานศึกษา

๒. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และมีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า

๓. ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่ความดีมีคุณภาพ นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน


อัตลักษณ์โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม

"ความพอเพียง"


เอกลักษณ์โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม

"สถานศึกษาพอเพียง"

ผู้อำนวยการ

นางอนงค์ พรมงาม
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
OIT Online
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสนับสนุน
กลุ่มบริการ
บทเรียนออนไลน์
โค้ดดิ้ง พื้นฐาน1
โค้ดดิ้ง พื้นฐาน2
bit.ly/ซ่อมเสริมครูตี๋
bit.ly/jinpiam
bit.ly/kru-kae
bit.ly/byplepiam
เรียนออนไลน์กับครูต๊๋ 64
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Shoutbox
You must login to post a message.

No messages have been posted.
Render time: 0.12 seconds 2,153,256 unique visits