ประชาสัมพันธ์การสอบ โอเน็ตระดับชั้น ม.3
Posted by pitee on February 01 2021 04:38:51
***การสอบโอเน็ต ม.3 ให้ทดสอบตามความสมัครใจ และไม่นำผลคะแนน โอเน็ต(O-net )มาใช้ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ​คลิกดูรายละเอียด
รายละเอียดทั้งหมด
Extended News