กิจกรรมมอบทุนการศึกษาโครงการ "กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต" ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563
Posted by pitee on December 10 2020 07:03:40
ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาโครงการ "กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต" ปีการศึกษา 2563
โดย ท่านผู้จัดการธนาคารกรุงไทย และ คณะ สาขาบางคล้าเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท
ให้กับ นางสาวณิชาภา ระวิโรจน์ นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


อ่านข่าวต่อทั้งหมด

Extended News
ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาโครงการ "กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต" ปีการศึกษา 2563 โดย ท่านผู้จัดการธนาคารกรุงไทย และ คณะ สาขาบางคล้าเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ให้กับ นางสาวณิชาภา ระวิโรจน์ นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา