กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Robot Programming) ระดับชั้น ม.4 และ ม.6 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563
Posted by pitee on December 10 2020 06:50:50


อ่านข่าวต่อทั้งหมด

Extended News