สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางคล้า และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID-19.และโรคไข้เลือดออก วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
Posted by pitee on September 12 2020 09:59:24


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
Extended News