กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 26 ก.ค.2562
Posted by pitee on July 28 2019 14:05:05
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา จำนวน 8 ทุนเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท และกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอ่านข่าวต่อทั้งหมด

Extended News
คลิกที่รูปเพื่อกลับ
*