05/24/2022 14:11:57
ชื่อ สัญลักษณ์ คำขวัญประจำโรงเรียน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
Wat Piam Nigrodharam School


ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง รวมพลังสามัคคี
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
หน้าแรก (ข่าว กิจกรรม)
พระราชทานนามโรงเรียน
ประวัติผู้ก่อตั้ง(พระครูธรรมทีปาจารย์)
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
เพลงประจำโรงเรียน
เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารราม(สพฐ)

สารสนเทศ (SESA)
เฟสบุค วัดเปี่ยมพอเพียง
เฟสบุค โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม(ศิษย์เก่า)
เฟสบุค Watpiamnicrotharam School
ติดต่อโรงเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Video ของโรงเรียน บทความ และ อื่นๆ
Video กิจกรรมภายในโรงเรียน และ บทความ
Video เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
Video จาก 2519 ถึง 2555, 36ปี เปี่ยมสัมพันธ์
Learning How to Learn ครูตี๋
ภควัทคีตา บทเพลงสอนใจ
Navigation
· Downloads
· FAQ
· Discussion Forum
· Web Links
· News Categories
· Contact Me
· Photo Gallery
· Search
· ติดต่อกับโรงเรียน
· ทดลอง
Users Online
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 19
· Newest Member: public
News
กิจกรรมอบมรมแกนนำ To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 29 - 31 ส.ค. 2562
กิจกรรมอบมรมแกนนำ To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 29 - 31 ส.ค. 2562 ณ โรงไฟฟ้าบางประกง


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on September 28 2019 14:03:25 · Read More · 425 Reads · Print
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ เอกสังคมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ เอกสังคมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ ในวันพุธที่ 22,24 สิงหาคม และ 4 กันยายน 2562


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on September 28 2019 13:08:10
Read More · 364 Reads · Print
สมาคมชาวบางคล้า ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม วันที่ 20 ส.ค. 2562
สมาคมชาวบางคล้า ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม โดยมีตัวแทนสมาคมชาวบางคล้า จำนวน 4 ท่าน คือ
1.ร้อยตำรวจตรีจำรูณ ถนอมจิต 2.อาจารย์จิรพันธ์ ตันเจริญ 3.อาจารย์สุเทพ ทองชูศักดิ์ 4.คุณจำเรียง เกษมสวัสดิ์
ในการนี้ทางโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามขอบคุณ ท่านตัวแทนและสมาคมชาวบางคล้าเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on August 21 2019 11:15:09
Read More · 374 Reads · Print
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 ส.ค. 2562
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 ทุนเป็นจำนวนเงิน 9,250 บาท และทุนการศึกษาจาก อาจารย์ศักดิ์เดชน์ ธรรมสะเร จำนวน 21 ทุนเป็นจำนวนเงิน 21,000 บาทและกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on August 11 2019 15:28:25
Read More · 412 Reads · Print
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 26 ก.ค.2562
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา จำนวน 8 ทุนเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท และกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on July 28 2019 21:05:05
Read More · 387 Reads · Print
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปราบยุงลาย" ควบคุมไข้เลือดออก วันที่ 24 กรกฎาคม 2562อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on July 25 2019 09:28:23
Read More · 405 Reads · Print
กิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on July 25 2019 09:18:49
Read More · 412 Reads · Print
กิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 19 ก.ค. 2562
กิจกรรมโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 19 ก.ค. 2562อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on July 25 2019 09:07:05
Read More · 442 Reads · Print
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 12 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 12 กรกฎาคม 2562อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on July 25 2019 09:00:57
Read More · 425 Reads · Print
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 27 มิ.ย. 62อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on July 25 2019 08:47:58
Read More · 344 Reads · Print
ค่ายคุณธรรมจริยะธรรมปีการศึกษา 2562 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562
ค่ายคุณธรรมจริยะธรรมปีการศึกษา 2562 วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on July 25 2019 08:36:45
Read More · 385 Reads · Print
ผู้อำนวยการ

นางอนงค์ พรมงาม
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
OIT Online
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสนับสนุน
กลุ่มบริการ
บทเรียนออนไลน์
โค้ดดิ้ง พื้นฐาน1
โค้ดดิ้ง พื้นฐาน2
bit.ly/ซ่อมเสริมครูตี๋
bit.ly/jinpiam
bit.ly/kru-kae
bit.ly/byplepiam
เรียนออนไลน์กับครูต๊๋ 64
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Shoutbox
You must login to post a message.

No messages have been posted.
Render time: 0.09 seconds 2,154,217 unique visits