04/09/2020 23:46:56
ชื่อ สัญลักษณ์ คำขวัญประจำโรงเรียน
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
Wat Piam Nigrodharam School


ความประพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง รวมพลังสามัคคี
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
หน้าแรก (ข่าว กิจกรรม)
พระราชทานนามโรงเรียน
ประวัติผู้ก่อตั้ง(พระครูธรรมทีปาจารย์)
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้สนับสนุน
ความสำเร็จ
เพลงประจำโรงเรียน
สารสนเทศ (SESA)
เฟสบุค วัดเปี่ยมพอเพียง
เฟสบุค โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม(ศิษย์เก่า)
เฟสบุค Watpiamnicrotharam School
ติดต่อโรงเรียน
Video ของโรงเรียน บทความ และ อื่นๆ
Video กิจกรรมภายในโรงเรียน และ บทความ
Video เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
Video จาก 2519 ถึง 2555, 36ปี เปี่ยมสัมพันธ์
Learning How to Learn ครูตี๋
ภควัทคีตา บทเพลงสอนใจ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Navigation
· Downloads
· FAQ
· Discussion Forum
· Web Links
· News Categories
· Contact Me
· Photo Gallery
· Search
· ติดต่อกับโรงเรียน
· ทดลอง
Users Online
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 3
· Newest Member: piamttt
ประกาศทางโรงเรียน
+++ ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ทางเว็บไซต์ school.piam.ac.th +++

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ทางเว็บไซต์ school.piam.ac.th สนใจคลิกเลย สมัครได้ทุกวัน
ประกาศเพิ่มเติม
1. ยกเลิกการรับสมัคร วันที่ 21-25 มี.ค. 63
2. ยกเลิกการมอบตัว วันที่ 6 เม.ย. 63
3.สมัครออนไลน์ และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ school.piam.ac.th หรือ คลิกที่ข้อความเลย
4.มีข้อสงสัย โทร. 0864931588

News
ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก วันที่ 21 กันยายน 2562


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on September 28 2019 08:38:30 · Read More · 67 Reads · Print
กิจกรรมศึกษาดูงาน ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก วันที่ 20 กันยายน 2562


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on September 28 2019 08:22:37
Read More · 80 Reads · Print
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ อ.ศักดิ์เดชน์ ธรรมสะเร วันที่ 17 กันยายน 2562


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on September 28 2019 08:08:59
Read More · 59 Reads · Print
กิจกรรมอบรมการ “หุ่นยนต์” เพื่อรองรับเขตุพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ในวันที่ 10 กันยายน 2562
กิจกรรมอบรมการ “หุ่นยนต์” เพื่อรองรับเขตุพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ในวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 จังหวัดฉะเชิงเทรา


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on September 28 2019 07:46:16
Read More · 64 Reads · Print
กิจกรรมอบรมการ “ภาษาอังกฤษ” เพื่อรองรับเขตุพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ในวันที่ 3 กันยายน 2562
กิจกรรมอบรมการ “ภาษาอังกฤษ” เพื่อรองรับเขตุพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนราชสาส์นวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on September 28 2019 07:27:17
Read More · 57 Reads · Print
กิจกรรมอบมรมแกนนำ To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 29 - 31 ส.ค. 2562
กิจกรรมอบมรมแกนนำ To Be Number One จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 29 - 31 ส.ค. 2562 ณ โรงไฟฟ้าบางประกง


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on September 28 2019 07:03:25
Read More · 45 Reads · Print
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ เอกสังคมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ เอกสังคมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ ในวันพุธที่ 22,24 สิงหาคม และ 4 กันยายน 2562


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on September 28 2019 06:08:10
Read More · 64 Reads · Print
สมาคมชาวบางคล้า ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม วันที่ 20 ส.ค. 2562
สมาคมชาวบางคล้า ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม โดยมีตัวแทนสมาคมชาวบางคล้า จำนวน 4 ท่าน คือ
1.ร้อยตำรวจตรีจำรูณ ถนอมจิต 2.อาจารย์จิรพันธ์ ตันเจริญ 3.อาจารย์สุเทพ ทองชูศักดิ์ 4.คุณจำเรียง เกษมสวัสดิ์
ในการนี้ทางโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามขอบคุณ ท่านตัวแทนและสมาคมชาวบางคล้าเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้


อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on August 21 2019 04:15:09
Read More · 61 Reads · Print
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 9 ส.ค. 2562
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 ทุนเป็นจำนวนเงิน 9,250 บาท และทุนการศึกษาจาก อาจารย์ศักดิ์เดชน์ ธรรมสะเร จำนวน 21 ทุนเป็นจำนวนเงิน 21,000 บาทและกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on August 11 2019 08:28:25
Read More · 73 Reads · Print
กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 26 ก.ค.2562
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา จำนวน 8 ทุนเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท และกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงเรียนอ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on July 28 2019 14:05:05
Read More · 64 Reads · Print
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธารามเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปราบยุงลาย" ควบคุมไข้เลือดออก วันที่ 24 กรกฎาคม 2562อ่านข่าวต่อทั้งหมด
· pitee on July 25 2019 02:28:23
Read More · 86 Reads · Print
ผู้อำนวยการ

นายสุวิทย์ ชัยรัตน์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสนับสนุน
กลุ่มบริการ
บทเรียนออนไลน์
bit.ly/ซ่อมเสริมครูตี๋
bit.ly/jinpiam
bit.ly/kru-kae
bit.ly/byplepiam
Login
Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
Shoutbox
You must login to post a message.

No messages have been posted.
Render time: 0.10 seconds 154,769 unique visits